શૈક્ષણિક પુરષ્કાર સહાય યોજના મળશે રૂપિયા 5000 ની સહાય
Trending News Yojana

શૈક્ષણિક પુરષ્કાર સહાય યોજના મળશે રૂપિયા 5000 ની સહાય

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો Join Now

ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ શૈક્ષણિક પુરસ્કાર યોજના – Gujarat Shram Yogi Kalyan Board Educational Award Scheme

Gujarat Shram Yogi Kalyan Board Educational Award Scheme

  • Under the various welfare schemes undertaken by the Gujarat Labor Board, the Education award scheme has been implemented to encourage the students of the labors to increase their enthusiasm and to get higher education through it. 
  • Education award Scheme for Children of labourers those who have passed 70 Percentile and above marks in the 10th and 12th Std.

Gujarat Shram Yogi Kalyan Board Educational Award Scheme Benefit:

  • Standard 10: 2500/-
  • Standard 12: 5000/-

Sanman Portal for online Application

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *